Home

Servis Sitl Color eshte i vetmi servis ne Shqiperi qe i ka te perfshira te gjitha sherbimet e riparimit te karrocerise se automjeteve dhe makinave.

Ne po kalojme ne nje revolucion teknokogjik, po ndryshojme imazhin dhe gjithashtu qasjen me klientet.

Do te jemi servisi i vetem ne Ballkan me sistem informatik me nje server te personalizuar i cili do te kete databazen e cdo klienti gjithashtu dhe garancine prej 5 vitesh per cdo makine qe rregullohet aty.